CATEGORY

사무실 현판

호실표

층표시 공공안내

화장실 표시

행잉 돌출간판

장애인 싸인 

메뉴판

한글 숫자 알파벳

번호표/우편 번호표

열쇠고리

명찰

디스플레이 용품


주문제작

아크릴 간판

부식간판

주물간판

스카시

잔넬

라벨

상패 명패


HAND MADE

예쁜손글씨

쵸크아트


출력서비스

시트컷팅

실사출력

상품명 사물함 이름표
CODE  : N 012 (직사각/정사각)
             N 015      
색   상 :  흰색
상품설명 :
   size : 80*35
             50*50
             95*60 
  
뒷면 양면 테이프    상품명 : 부착용 꽂이판 
CODE : DG001
색   상 :
 흰색
상품설명
size   A4/A5/A6/A7
         B5/B6/B7/B8


*사무실, 관공서, 공장,은행,유치원,교회 등등 공공건물에서 안내용, 전달용으로 게시하시기에 편리합니다.
* 손으로 쉽게 종이를 빼서 사용할 수 있습니다.

상품명 :  쇼케이스 단면
CODE :   DG002
색   상 :  투명
상품설명 :size(mm)
<가로형>
90*55/100*50/100*70/100*80
100*100/
120*70/120*80/120*100/
140*100/150*70/150*80/
150*100/150*150/170*70/
170*80/170*100/180*50/
182*128/182*257/200*70/
200*80/200*100/200*150/
250*70/250*80/250*100/
257*182/300*70/300*80/
300*100/A4/
<세로형>
55*90/70*120/90*130/100*150
120*170/150*200/A4
<단면 소형 10p/pack>
50*30/60*30/60*35/60*40/
70*30/70*40/75*35/75*40/
75*50

상품명 :  쇼케이스 양면
CODE :   DG003
색   상 :  투명
상품설명 :size(mm)
64*91(B8)/74*105(A7)
/91*64(B8)/91*128(B7)
100*70/105*148(A6)
120*50/120*70/129*182(B6)
148*105(A6)/148*210(A5)/
150*70/170*70/182*128(B6)/
190*70/200*70/200*80/210*148
/210*297(A4)/250*80/257*182(B5)/297*210(A4)/300*100


상품명 :  메뉴꽂이 (Y자형)
CODE :   DG004
색   상 :  투명 
상품설명 : size(mm)
103*155(T자형도 있습니다.)
100*80
150*110
210*297

*사진,등록증 허가증 전시 및 상품 설명 전시용으로 사용하시면 편리합니다.

상품명 :  조립형 가격
CODE :   N005
색   상 :  검정
상품설명 :
   ->  구성
         1~9, 콤마  각 1개,            
        
0   3개

   -> size 대  9*12(mm)
               중  7*10(mm)
               소  4*7(mm)


           


        QUIK MENU
 
 
 
 
    

COMPANY 진영아트팩토리 OWNER 김규옥 ADDRESS (100-848) 서울시 중구 을지로 4가 155번지
tel.02-2267-7799 02-2269-7789 fax.02-2274-8641
BUSINESS LICENCE 204-12-29956/MAIL-ORDER LICENCE 중구09101호
Copyright by art7799.com All Rights Reserved.